Lørdag 3. februar var det årsmøte i foreningen. I Bruksmusikken trekker vi i uniform på en slik dag. Møtet ble effektivt og ryddig gjennomført under kyndig møteledelse av Kari Hagen. Ingen langvarige diskusjoner i år! 


Nytt styre ble valgt, og består av: 

Formann: Elin Pettersen

Nestformann: Trine Amundsen

Kasserer: Jul Tomas Brustad

Sekretær: Jennie Bakke

Styremedlem/ungdomsrepresentant: Håkon Søbakken

Styremedlem/materialforvalter: Anne Lise Engvoll

Representant fra tur- og arrangementskomiteen: komiteen konstituerer seg selv før første styremøte. 

Varamedlem: Per Kristian Svevad


Kontaktinfo til styremedlemmene finner du under "Kontakt oss". 


Så tar vi fatt på resten av 2018!